Szanowni Rodzice ważna informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2020

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie informuje, że planuje otworzyć placówkę od 25 maja 2020r, która będzie udostępniona tylko dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zorganizować opieki dla dziecka.  Placówka będzie pełnić funkcję opiekuńczą w ścisłym reżimie sanitarnym, a dla pozostałych dzieci będą nadal prowadzone zajęcia zdalne.

Bardzo proszę o rozważne zapoznanie się z poniższym zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie oraz wdrożonymi procedurami. Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być dokładnie przeanalizowane przez rodziców, które należy dostarczyć do 21 maja 2020r. do godz. 10:00.

Dokumenty należy dostarczyć według wytycznych znajdujących się w procedurze. Zaznaczam, że dokumenty muszą być podpisane przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów zostanie przeprowadzona analiza sytuacji i podejmiemy decyzję o otwarciu placówki oraz poinformujemy rodziców.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie - pobierz

2. Procedury bezpieczeństwa - pobierz

3. Oświadczenie rodzica - pobierz

4. Deklaracja rodzica - pobierz

5. Ankieta - pobierz