Dokumentacja dotycząca rekrutacji do pobrania

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 [POBIERZ]

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [POBIERZ]

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka [POBIERZ]

4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola [POBIERZ]

5. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola [POBIERZ]

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

OGŁOSZENIE !!!

 

Od dnia 12 lutego 2018 r. do 02 marca 2018r. w Przedszkolu Publicznym ,,Leśna Kraina” w Człopie przy  ul. Przedszkolnej 1 odbędą się zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 , dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci 6 –letnie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Dzieci 5 – letnie i 4 letnie mają prawo do edukacji przedszkolnej

Dzieci 3 –letnie, które na dzień 1 września 2018 roku będą miały ukończone 3 lata. 

 

 

 

 

Poszczególne etapy postepowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach :

 

 

 

1. Od 29 stycznia do 09 lutego – składanie deklaracji o kontynuowanie uczęszczania dziecka do przedszkola w następnym roku szkolnym.

 

2. Od 12 lutego  do 02 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Po terminie 02 marca 2018r. nie będą wydawane i przyjmowane wnioski.

 

3. 07 marca – obrady Komisji Rekrutacyjnej

 

4. 16 kwietnia – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola