Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Człopie

rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Głodowska Izabela

Sekretarz Rady Rodziców: Dubik Anna

Skarbnik Rady Rodziców: Majka- Hyra Marta

                                     

Członkowie:

Domagała Marta

Barda Joanna

Nieradka Monika

Laudańska Anna

Karnia Magdalena

Saks Sylwia

Andrys Agata

Nowak Katarzyna

Ławniczek Kinga

Ashier Agnieszka

Maciesza Marta

Każak Kornelia